SPRAT – Międzynarodowe Stowarzyszenie Zawodowe Techników Dostępu Linowego z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Organizacja założona w połowie lat 90-tych, która skupia się na rozwijaniu zasad bezpiecznego poruszania się na linach poprzez opracowywanie standardów, edukowanie oraz wydawanie certyfikatów. Certyfikat SPRAT jest obowiązkowy głównie w Stanach Zjednoczonych. Struktura szkoleń i techniki pracy w dużej mierze przypominają zasady jakie obowiązują w innych systemach dlatego uznawany jest również w innych rejonach świata.

OTDL zrzesza pracowników i przedsiębiorców wykorzystujących techniki dostępu linowego. Celem działań Organizacji jest poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenie prestiżu wykonywanego zawodu, kształtowanie nowych przepisów w zakresie pracy na wysokości oraz kształtowanie zasad etyki zawodowej.

IRATA to skrót od Industrial Rope Access Trade Association, który został utworzony w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 80. XX wieku w celu rozwiązania problemów związanych z konserwacją w przybrzeżnym przemyśle naftowym i gazowym. Jego powstanie było wynikiem inicjatywy wielu wiodących firm, które zaczęły stosować techniki dostępu do lin przemysłowych, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla przemysłu.

Stowarzyszenie branżowym dla wszystkich osób zawodowo zaangażowanych w używanie lin do pracy i ratowania. System najpopularniejszy jest w Niemczech.  Zapewnia kompleksowe informacje na temat profesjonalnego dostępu do lin i technik pozycjonowania (SZP), od wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, przez szkolenia, aż po przepisy dotyczące testów wysokościowych. 

Krajowe i międzynarodowe zaangażowanie w dużą liczbę komitetów i grup roboczych służy ciągłemu dalszemu rozwojowi technik pracy wspieranych linami, a także ciągłej poprawie bezpieczeństwa w tej dziedzinie pracy.