Industrial Rope Access Trade Association

IRATA to skrót od Industrial Rope Access Trade Association, który został utworzony w Wielkiej Brytanii pod koniec lat 80. XX wieku w celu rozwiązania problemów związanych z konserwacją w przybrzeżnym przemyśle naftowym i gazowym. Jego powstanie było wynikiem inicjatywy wielu wiodących firm, które zaczęły stosować techniki dostępu do lin przemysłowych, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla przemysłu.